Anglesey Good Gifts

Anglesey good gifts

Cydweithfa gofalgar o oedolion creadigol yw Anglesey Good Gifts ar Ynys Môn.

Sefydliad elusennol ydynt sy'n galluogi unigolion creadigol i ennill hunan-barch trwy werthu eu nwyddau wedi eu gwneud â llaw mewn awyrgylch gofalgar. Ganddynt ystod amrywiol o ddoniau sy’n creu ystod eang o grefftau ar werth. Mae eu hagwedd gynhwysol yn golygu bod yna croeso i bawb.

Gallech ymuno â hwy mewn sesiwn crefftio anffurfiol neu flasu'r cartref cynnyrch, cacennau cartref a the'r prynhawn yn yr ystafell fwyta. Maent bob amser yn chwilio am ffyrdd y gall unigolion gyfrannu: efallai eich bod wedi creu nwyddau i'w gwerthu drwy'r siop neu’n bobydd cartref brwd!

Dewch draw i weld yr hyn sydd ganddynt i'w cynnig.

Ffôn: 01248 410391

www.angleseygoodgifts.co.uk

Facebook page

Dulas, Anglesey

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

E-bost: 
 
Enw: 
 
 
   

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl