Artisans Collective CIC

Artisans Collective logo

Wedi'i lleoli yn yr Hen Lyfrgell Celf, Crefft a Chanolfan Treftadaeth ym Mhrestatyn; cymuned sy'n seiliedig ar grŵp cymdeithasol-gynhwysol o artistiaid, crefftwyr a Busnesau Bach lleol yw Casgliad y Crefftwyr Artisans Collective CIC a gyfarfu trwy eu mwynhad o grefftau a galluoedd arbennig.

Roedd hyn yn Gwmni Buddiannau Cymunedol a ffurfiwyd i arddangos a rhannu eu doniau ac yn annog hyrwyddo eu cynnyrch a galluoedd o fewn y gymuned leol, tra hefyd yn defnyddio sgiliau a thalentau hynny i gael budd pobl eraill a darparu eu gwasanaethu'n llawn gofod, fforddiadwy ar gyfer busnesau bach. Un prif nod yw helpu pobl i gael cyflogaeth gynaliadwy yn y tymor hir yn lleol, gan rannu sgiliau, gwybodaeth a phrofiad.


info@artisans-collective.org.uk

www.artisans-collective.org.uk

Prestatyn, Denbighshire

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

E-bost: 
 
Enw: 
 
 
   

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl