Caffi Cymunedol ismooth Community Cafe

ismooth logo

Caffi cymunedol yw ismooth wedi ei sefydlu gan grwp o rieni a gofalwyr ar gyfer eu pobl ifanc fel busnes micro yn 2007. O fewn tair blynedd roedd yn amlwg bod y siop goffi wedi mynd yn rhy fawr i’r ganolfan hynny felly ym Mawrth 2010 caffaelwyd siop fwy gan yr un grŵp ac mi ddaeth y siop goffi newydd yn gaffi cymunedol cyflawn o'r enw 'ismooth'. Mi gafodd hyn oll ei gyflawni ar fuddsoddiad gwreiddiol o £1500.

Eu Cenhadaeth:

“Mae ismooth yn darparu hyfforddiant ysbrydoledig i bobl ag anawsterau er mwyn iddynt fyw bywyd llawn pwrpas yn eu cymunedau. Mae ein Caffi Cymunedol yn dod â phobl at ei gilydd i ddarparu bwyd rhagorol, gwasanaeth ac awyrgylch cymunedol gwych. Ymwelwch gyda ni i gael eich ysbrydoli gan yr hyn y gall ein pobl dalentog ei wneud: rydym yn ysbrydoli unigolion mwyaf bregus ein cymuned i ennill sgiliau drwy hyfforddiant a phrofiad gwaith gall eu galluogi i fyw bywyd mwy annibynnol. "

Ffôn: 01269 597640

www.ismooth.org.uk

Ammanford, Carmarthenshire.

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

E-bost: 
 
Enw: 
 
 
   

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl