Park View Café 

Park View Cafe logo

 

Sefydlwyd Caffi Park View gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop, ac yn ddiweddar maent wedi derbyn cefnogaeth bellach gan y Loteri Fawr ar gyfer datblygu i fod yn fenter gymdeithasol gynaliadwy. Mae'n cael ei reoli gan Ymddiriedolaeth Innovate Trust, elusen gofrestredig.

Caffi prysur yw Café Park View efo llif parhaus o gwsmeriaid trwy gydol y dydd, sy’n brysurach eto dros amser cinio. Gan y caffi enw da i felly mae’n hollbwysig bod pobl hyderus a medrus yno i’w gynnal.

Gall sgiliau galwedigaethol cael eu hymarfer yn y caffi, yn ogystal â'r gallu i ofalu am gwsmeriaid, hylendid a pharatoi bwyd, ymateb i orchmynion a sgiliau gweithio mewn tîm sydd yn cael eu datblygu a'u profi ymhellach yn yr amgylchedd gwaith go iawn yma.

Ffôn: 02920 231966

www.parkviewcafe.org.uk

www.innovate-trust.org.uk

Canton, Cardiff 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

E-bost: 
 
Enw: 
 
 
   

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl