Creating Enterprise

Creating Enterprise logo

 

 

Portffolio Creu Menter

 

Mae Creating Enterprise yn Fenter Menter Gymdeithasol newydd ar gyfer Creu Menter - o 2015 i’r dyfodol. Fe'i sefydlwyd i ddarparu gwasanaethau trwy bartneriaeth rhwng Cartrefi Conwy a ‘Crest Co-operative’. Gan y ddau sefydliad amcan cyffredin i greu cyfleoedd gwaith a hyfforddiant ar gyfer eu cymunedau, ac maent wedi dod at ei gilydd i sefydlu'r fenter newydd i greu lleoliadau gwaith taladwy o ansawdd uchel ar gyfer tenantiaid Cartrefi Conwy sydd wedi profi rhwystrau o ran dod o hyd i gyflogaeth.

Mae Creating Enterprise wedi Creu Menter sy'n darparu ystod o wasanaethau cynnal a chadw adeiladau a gwasanaethau cysylltiedig i Gartrefi Conwy. Mae'r cysyniad yn syml; mae angen ar Gartrefi Conwy gwaith cynnal ac mae gan Crest y gallu i'w cefnogi trwy fentora'r rhai sydd wedi cael eu tynnu pellaf o'r farchnad lafur ac yn eu tro, eu helpu hwythau i gael gwaith.
 

Trwy ddefnyddio ffrydiau gwaith Cartrefi Conwy rydym wedi gallu rhoi profiad gwaith go iawn i bobl, sydd wedi helpu i wella eu sgiliau, a thrwy hynny eu galluogi i ddod o hyd i gyflogaeth yn lleol.

Y ffrydiau gwaith gweithredol yw:

• Gwasanaeth Tasgmon
• Paentio Allanol
• Glanhau o'r Safon Uchaf
• Cliriadau Gweigion
• Garddio


Ar hyn o bryd mae Creu Menter yn cyflogi 8 o bobl (4 ohonynt wedi cael eu cyflogi drwy ein hacademi cyflogaeth). Maent hefyd yn recriwtio yn rheolaidd am y bobl hynny sydd am ehangu eu profiad gwaith a sgiliau mewn marchnad swyddi gystadleuol. Nid oes angen cymhwyster a'r cyfan sy’n ofynnol yw eich bod wedi ymrwymo i gael y gorau o'r cyfle hwn trwy gymryd rhan weithredol.

Tel: 01745 335684

Abergele, Conwy

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

E-bost: 
 
Enw: 
 
 
   

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl