ARC Communities

 

Mae Cymunedau ARC yn sefydliad sydd am Gyflawni Adferiad yn y Gymuned i bobl ddigartref ac sy'n cynorthwyo'r rhai sy'n agos at y llinell dlodi.

Mae cymunedau lleol wedi cefnogi eu gwaith, fel y mae awdurdodau lleol ac amrywiaeth o sefydliadau proffesiynol sy'n gweithio yn y maes Cyfiawnder Troseddol. Oherwydd eu bod wedi dewis i weithredu y tu allan i ffrydiau ariannu elusennol nodweddiadol, maent yn dibynnu ar nawdd a rhoddion sy'n dod i mewn o'r gymuned leol i dalu am gost ein biliau bwyd a threuliau gwirfoddolwyr rheolaidd.

Mae sesiynau ‘Galw Heibio’ yn cael eu cyflenwi bron â bod yn gyfan-gwbl gan dimau o wirfoddolwyr sy'n ymgymryd ag ystod eang o ddyletswyddau; sy'n cynnwys arlwyo, mentora, garddio a glanhau.

Maent wedi datblygu cynllun ble mae sefydliadau, grwpiau neu unigolion lleol yn noddi eu prosiect lleol am wythnos gyda swm sy'n fforddiadwy iddynt er mwyn codi arian ar gyfer darparu pryd o fwyd poeth.
Maent wedi cael ymateb ardderchog gan y gymuned grefyddol ym Mae Colwyn, ac yn awr yn ceisio ehangu'r cynllun nawdd hwn yn ehangach drwy Ogledd Cymru.

"Mae Cymunedau ARC yn ceisio ysbrydoli, cymell a gofalu am bobl sy'n byw mewn anhrefn neu argyfwng, heb ragfarn neu wahaniaethu, gan eu cefnogi yn ôl i sefydlogrwydd a byw'n annibynnol o fewn eu cymunedau drwy gofleidio hwy fel aelodau o gymdeithas unigryw, angenrheidiol ac yn hollol werth chweil"

Ffôn:  01492 535626

www.arccommunities.org.uk

Colwyn Bay

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

E-bost: 
 
Enw: 
 
 
   

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl