Swansea Discover IT 

Discover IT

Mae Leonard Cheshire Disability yn cefnogi miloedd o bobl anabl yn y D.U. ac mewn mwy na 50 o wledydd dros y byd. Maent yn helpu pobl sydd â nam corfforol, anawsterau dysgu a chyflyrau iechyd hirdymor, yn ogystal â'u gofalwyr, ffrindiau a theuluoedd.

Canolfan gweithgareddau yr awdurdod lleol ar gyfer pobl anabl yn y gymuned yw Discover Canolfan Adnoddau TG Bro Tawe. Darganfyddwch yr ystafell Technoleg Gwybodaeth sydd â phwyslais sgiliau TG yn ogystal â darparu gwasanaeth allgymorth.

Ffôn: 01792 654013

www.lcdisability.org

 

Swansea

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

E-bost: 
 
Enw: 
 
 
   

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl