Green Shoots Catering

 

Cwmni cymdeithasol yw Green Shoots Catering a sefydlwyd i gynnig cyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth i bobl sy'n wynebu anfantais a rhwystrau i gyflogaeth.

Mae Green Shoots Catering yn darparu bwffes a brechdanau i fusnesau a sefydliadau ledled Caerdydd. Maent yn angerddol am gynnyrch lleol a chyflenwyr masnach deg, felly maent yn tyfu llawer o'u llysiau ar eu fferm organig ardystiedig ym Mro Morgannwg. Mae'r fferm hefyd yn darparu profiad gwaith a hyfforddiant therapiwtig i bobl ag anableddau dysgu a phroblemau iechyd meddwl.

Ffôn: 029 2048 7555

www.greenshootscatering.co.uk

Tremorfa, Cardiff

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

E-bost: 
 
Enw: 
 
 
   

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl