Lylac Ridge

Lylac Ridge

 

Mae Lylac Ridge yn darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc, yn enwedig y rhai sy'n profi 'anfantais', i dyfu yn emosiynol a dysgu drwy ryngweithio gydag amrywiaeth o anifeiliaid, mae hyn yn cael ei alw'n Therapi a Gynorthwyir gan Anifeiliaid. (AAT) gan ddefnyddio Gweithgareddau a Gynorthwyir o Anifeiliaid (AAA).

Mae hyn yn darparu i blant a phobl ifanc gyda chyfle i ddysgu am anifeiliaid, gan ymgorffori eu hymddygiad, sut i ofalu amdanynt a'r amgylchedd lle maent yn byw, a sut mae hyn yn berthnasol i ni.

Dull ffurfiol a strwythuredig yw AAT lle mae anifeiliaid yn cael eu defnyddio i gynorthwyo a gwella lles person sy'n dioddef o salwch neu anaf seicolegol neu gorfforol.

Ffôn : 01633 612 286

www.lylacridge.org.uk

Newport, Gwent,

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

E-bost: 
 
Enw: 
 
 
   

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl