Vi-Ability Educational Programme

Vi ability

 

Sylfaenydd Vi-Ability yw Kelly Davies, chwaraewr pêl-droed cyn-rhyngwladol gyda 36 o gapiau dros Gymru sydd hefyd wedi chwarae i Arsenal a Merched Lerpwl. Hi hefyd yw'r fenyw ifancaf i gael MBA yn y byd Pêl-droed.

Yn ystod ei hastudiaethau, cafodd hi’r syniad am fusnes cymdeithasol a allai ysbrydoli ieuenctid nad sydd yn ymwneud a’r system addysg yn ogystal â mynd i'r afael â chlybiau pêl-droed nad sydd yn gynaliadwy yn fasnachol.

Cafodd y Fenter Gymdeithasol "Vi-Ability" ei ddatblygu er mwyn:

• Help tackle the issues of financially unsustainable football clubs, economic inactivity and youth disengagement.
• Cyflwyno unigolion i reolaeth fasnachol clybiau pêl-droed.
• Eu haddysgu sut i ddylunio, cynllunio a rhedeg gweithgareddau sy'n helpu i godi arian ar gyfer clwb pêl-droed, ac yn gwneud gwahaniaeth go iawn i'r gymuned y maent yn ran ohoni; sy’n helpu'r unigolion i ddatblygu sgiliau bywyd a chyflogadwyedd.
• Mynd i'r afael ag ymddieithriad ieuenctid, clybiau pêl-droed anghynaladwy, ac anweithgarwch economaidd.
• Cefnogi rheoli sefydliadau chwaraeon.

Amcanion y prosiect yw:

• Trawsnewid clybiau pêl-droed i ganolfannau o “gyfleoedd ac arweinyddiaeth” ar gyfer unigolion yn eu cymuned drwy addysg, hyfforddiant a chyflogaeth.
• Cefnogi clybiau i ddatblygu fel busnes er mwyn bodoli mewn modd fwy cynaliadwy.

I wybod mwy am y fenter unigryw hon cliciwch unigryw ar y gwefan.
Ffôn: 01492 583555
www.vi-ability.org

Conwy

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

E-bost: 
 
Enw: 
 
 
   

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl