The Gems Empowerment Project

Cafodd prosiect ymgrymuso Gems ei lansio yn wreiddiol yn Swindon.  Erbyn hyn, mae’r prosiect yn addas i bawb, ac fe fydd 6 modiwl undydd ar gael cyn bo hir.

Bwriadir cynnig rhaglen ddiweddaraf PROSIECT YMGRYMUSO GEMS CYF i Golegau, Ysgolion, Sefydliadau Prentisiaeth, Canolfannau Triniaeth ac Ymadfer, a Gwasanaethau Profiannaeth yn ogystal ag unrhyw sefydliadau sydd yn ceisio grymuso eu cleientiaid.

Mae effaith digalondid ymysg pobl ifanc eisoes yn  gyfarwydd i ni; megis absenoldeb, ymddygiad gwrthgymdeithasol, bwlio, dicter di-ddiwedd, ofn methiant ac iselder.  Felly, mae’r prosiect yma’n edrych am dri phrif beth fydd yn arddangos os oes gan rhaglenni Gem effaith buddiol o ran datblygu pobl ifanc sy'n llawn ysbryd cynhenid, sef:

  • Cynnydd mewn hunan-barch
  • Gwelliannau mewn ymddygiad
  • Mwy o awydd i ddysgu ac  i  wasanaethu eraill

Dim rhif ffôn

Cael Gwybod mwy

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

E-bost: 
 
Enw: 
 
 
   

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl