Track 2000

Track 2000

Mae ‘Track 2000’ yn elusen gymunedol sy’n gweithio i leddfu tlodi o fewn Dinas Caerdydd a’r Fro, drwy ail-ddefnyddio ac ailgylchu dodrefn a chelfi. Ers eu sefydlu ym 1991, maent wedi gweithio yn ddi-dor i geisio sicrhau bod dodrefn a theclynnau fforddiadwy a safonol ar gael i deuluoedd, grwpiau cymunedol lleol ac unigolion. Maent hefyd yn cynnig cymorth a chefnogaeth i bobl ar incwm isel neu gymorthdaliadau.

Ffôn: 02920 332533

www.track2000.org.uk

Grangetown, Cardiff

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

E-bost: 
 
Enw: 
 
 
   

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl