Vision 21 Cyfle Cymru

Vision 21 logo

Mae Vision 21 Cyfle Cymru yn elusen gofrestredig wedi'i lleoli yng Nghaerdydd sy'n cynnig y cyfle i ymgymryd â hyfforddiant galwedigaethol gyda'r bwriad o gyflogaeth i bobl sydd ag anghenion dysgu.

Fe'i sefydlwyd yn 1987, ac ar ol dechrau mewn garej fechan mae'r elusen wedi tyfu, newid a datblygu llawer dros y blynyddoedd. Erbyn hyn mae gan Vision 21 un ar bymtheg o brosiectau sy'n cwmpasu Arlwyo, Garddwriaeth, Manwerthu, TGCh, Gwaith Coed, Crochenwaith, Celfyddydau / Crefftau a Chreu Cardiau Cyfarchion yn ogystal â Hyfforddiant a Mentora. Lleolir y gweithgareddau yn y De Ddwyrain: Caerdydd, Casnewydd a Bro Morgannwg.

Ffôn: 029 2062 1194

www.vision-twentyone.com

Heath, Cardiff

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

E-bost: 
 
Enw: 
 
 
   

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl