Yellow Wales

Yellow Wales logo

 

Mae Yellow Wales yn wasanaeth cyfannol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr wedi ei sbarduno gan weledigaeth i hybu dyfodol disglair i bobl ifanc yr ardal.

Mae Yellow Wales yn gweithio gyda phobl ifanc sydd yn debygol o gael trafferth gyda materion lletya hyfforddiant, a chyflogaeth trwy eu galluogi i ddod o hyd i’w llais yn eu cymuned eu hunain.

Does dim ots pa brofiadau mae'r bobl ifanc wedi eu cael o'r blaen, neu ba gymwysterau sydd ganddynt, bydd Yellow Wales yn eu helpu i greu profiadau a bydd yn gymorth iddynt ddatblygu sgiliau, hyder a hunan gred i aros yn, neu nesáu at hyfforddiant, ac i gael profiad gwaith a swydd.

Mae Yellow Wales yn rhoi'r cyfle i bobl ifanc digartref i gyrraedd eu llawn botensial er gwaethaf unrhyw amgylchiadau anodd a heriol.

Ffôn: 01656 737494

www.yellowwales.org.uk

Maesteg, Bridgend

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

E-bost: 
 
Enw: 
 
 
   

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl