Aelodau

reSource Denbighshire CIC

 

Mae CBC adNewyddu yn Gwmni Buddiannau Cymunedol dielw gyda'i safle o fewn ystâd hardd Ymddiriedolaeth Cae Dai, sydd hefyd yn gartref i amgueddfa o'r 1950au. Mae Ymddiriedolaeth Cae Dai tua milltir o ganol tref Dinbych. 

 

Mae adNewyddu wedi caffael adeilad segur ar y safle ac ar hyn o bryd mae cael ei baratoi i'w ddefnyddio ar gyfer siop ailDdefnyddio adNewyddu. Yma ceir detholiad gwych o ddanteithion y gellir eu hailddefnyddio ar gyfer gweithgareddau creadigol. Mae'r eitemau'n newid ond yn cynnwys ffabrigau, papur, cerdyn, cardfwrdd, ac eitemau haberdashery. Mae cynlluniau ar y gweill i ddatblygu gweithdy arbennig ar gyfer ail-Wneud cymunedol a fydd yn lle i'r gymuned fwynhau gweithgareddau creadigol.  Maent yn angerddol am yr amgylchedd ac yn gweithio ar y cyd i ddod o hyd i ffyrdd creadigol i ailddefnyddio deunyddiau gwastraff. Gallai hyn fod drwy uwchgylchu, ail-bwrpasu neu ailgylchu eitemau a buasai o bosib yn mynd i safleoedd tirlenwi fel arall.

 

Mae adNodd hefyd yn cynnig cyfleoedd wedi eu cefnogi i feithrin hyder trwy wirfoddoli a chyflogaeth i bobl sy'n cael hi'n anodd dod o hyd i waith am unrhyw reswm.

 

Ganddynt nifer fach o wirfoddolwyr ac maent yn gweithio gyda sefydliadau partner i ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli wedi'u cefnogi er mwyn caniatáu i unrhyw un yn y gymuned i gyfranogi. 

 

Tel: 07941 914323

 

www.resourcewales.com

 

Denbigh

 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl