Aelodau

Youth and Mindful CIC

 

Mae Cwmni Buddiannau Cymunedol ‘Young And Mindful yn cydnabod yr angen am wybodaeth, sgiliau ac effeithlonrwydd ymarferoldeb a thechnolegau, ond mae hefyd angen mynd ati i 'hunan-addysgu' mewn modd dewisol, heb ormod o ddehongli na ddisgyblaeth er mwyn hudo ac annog y myfyriwr i eisiau gwybod am yr 'hunan' oddi mewn. Gall dysgu gwylio ac arsylwi ar ein bodau mewnol heb ofn na beirniadaeth helpu pobl ifanc ddeall sut y gall gweithgarwch 'hunan-ganolog' amlygu ei hun mewn bywyd a gweithredu bob dydd. 

Eu cenhadaeth gymdeithasol yw sefydlu diwylliant o les ymhlith pobl ifanc trwy 'hunan'-addysg ac ymwybyddiaeth ofalgar.

Cysylltwch drwy'r wefan  www.youngandmindfulcic.org.uk

Sir y Fflint

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl