The SALT Academy

The SALT Academy logo

 

Mae'r Academi SALT (Specialist Adult Learning & Training: Hyfforddiant a Dysgu Arbenigol i Oedolion) yn arbenigo mewn helpu'r rhai sydd â breuddwydion a dyheadau am gyflogaeth ond efallai na fydd yn gallu cyrraedd yno oherwydd gwahanol rwystrau, boed hynny’n oedran, anabledd, diweithdra hir dymor neu ddiffyg hyfforddiant arbenigol.

Eu nod yw grymuso cleientiaid trwy gyrsiau hyfforddi ac addysgol, gan arwain at gyfleoedd newydd yn y marchnadoedd cyflogaeth.

www.salt-academy.co.uk

Bridgend

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

E-bost: 
 
Enw: 
 
 
   

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl