Canolfan Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn Bay Watersports CIC

Colwyn Bay Watersports CIC logo

 

Cwmni buddiant cymunedol a sefydlwyd ym mis Gorffennaf 2012 i fanteisio ar y cyfleusterau newydd gwych ar lan y môr ym Mhorth Eirias yw Canolfan Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn Bay Watersports CIC. Maent yn darparu hyfforddiant chwaraeon dŵr a gweithgareddau sy’n cynnwys hwylio, hwylfyrddio, a hyfforddiant cychod pŵer, ochr yn ochr â llogi caiac a chanŵio.

Yn debyg iawn i elusen, mae Canolfan Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn Bay Watersports CIC yn gwmni buddiant cymunedol, ac felly mae ei asedau ynghlwm a’r sefydliad. Yn ei tro, mae hyn yn eu cymell i fuddsoddi yn y gymuned leol. Amcanion elusennol Canolfan Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn Bay Watersports CIC yw:


- Hyrwyddo hwylio, hwylfyrddio, cychod modur, sgïo jet, chwaraeon padlo, syrffio barcud, sgiliau byrddio a sgïo dŵr i boblogaeth Bae Colwyn, pobl Gogledd Cymru a thu hwnt.
- annog cymaint o blant ysgol uwchradd leol, yn enwedig y rhai o gefndiroedd difreintiedig, allan ar y dŵr i fwynhau chwaraeon dŵr mor aml â phosib, drwy cydweithrediad eu hysgolion.
- denu pobl i'r ardal er mwyn iddynt fwynhau dysgu chwaraeon dŵr mewn amgylchedd diogel a llawn hwyl, a bydd hefyd yn tynnu cyfalaf i mewn i'r dref.
- cynnal cynifer o ddigwyddiadau chwaraeon dŵr ac sy’n bosibl dros y penwythnosau, gan ddenu hefyd cynulleidfaoedd brwd o du allan i’r ardal trwy arddangos chwaraeon dŵr ar y lefel uchaf. Y gobaith yw y bydd hyn yn ei dro yn annog dechreuwyr ar y dŵr yn ogystal â denu selogion i mewn i'r ardal.

Ffôn: 01492 437 177

 www.colwynbaywatersports.co.uk

Colwyn Bay, Conwy

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

E-bost: 
 
Enw: 
 
 
   

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl