Graig Rhosyn Cleaning Services Ltd 

Graig Rhosyn Cleaning Services yn cynnig cyfleoedd gwaith a hyfforddiant i bobl leol sydd wedi bod yn ddi-waith am gyfnod hir neu sydd wedi eu hymddieithrio gan y gweithlu yng Nghaerffili a’r ardal o’i amgylch; er mwyn cryfhau hunanwerth, adeiladu sgiliau a hunanhyder mewn unigolion ac yn gweithio gyda nhw er mwyn eu hail-sefydlu yn y gweithlu i chwarae rhan fwy economegol  blaengar yn y gymdeithas ehangach sydd ohoni.

Ffôn: 02920 884345

www.grcleaningservices.co.uk

Caerphilly

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

E-bost: 
 
Enw: 
 
 
   

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl