Harbwr Porthcawl Harbourside

Porthcawl Harbourside logo

 

Cwmni Cymdeithasol sy'n datblygu yw Harbwr Porthcawl Harbourside CIC a fydd yn creu cyrchfan gynhwysol, aml-defnydd cynaliadwy ac arloesol.

Fe fydd y Ganolfan Forwrol, sef 'Harbourside' yn lleoliad blaenllaw, ac yn gymaint yn fwy nag adeilad:

- Fe fydd yn amgylchedd deinamig, ysgogol ble gall Gwyddoniaeth Arfordir, Cynnwys y Gymuned arloesol a Hanes Morwrol gyfuno.

- Adeilad ar gyfer pob tywydd trwy gydol y flwyddyn, hafan i drigolion ac ymwelwyr gall ddod a chyfleodd addysgol, diwylliannol, chwaraeon dŵr, busnes, cyflogaeth ac iechyd i Arfordir De Cymru.

Ffôn: 01656 774341

www.porthcawl-harbourside.co.uk

Porthcawl, Bridgend

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

E-bost: 
 
Enw: 
 
 
   

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl