Lloriau Greenstream Flooring CIC

greenstream flooring logo

Sefydlwyd Greenstream Flooring CIC yn 2008 er mwyn cyflenwi opsiwn amgen rhag i ormod o deils carpedi cael eu lluchio i safleoedd tirlenwi. Maent yn fenter gymdeithasol wedi eu lleoli yng Nghymoedd De Cymru ac yn gweithio ledled y DU i ddargyfeirio teils carped o safleoedd tirlenwi er budd y gymuned.

Mae Greenstream Flooring CIC yn darparu lloriau fforddiadwy i bobl, yn enwedig teuluoedd ar incwm isel. Mae eu brand Homelife yn darparu gwasanaeth mesur a chyflenwi a thrwy hyn gallant gyflenwi a gosod pob math o loriau gan gynnwys finyl a broadloom.

Yn 2013 dargyfeiriwyd dros 85,000m2 o deils carped o safleoedd tirlenwi ganddynt, sy'n cyfateb i fwy na 12 o gaeau pêl-droed. Mi oedd hyn yn gynnydd o 240% ar 2012 pan ddargyfeiriwyd 35,600m o deils carped gan GSF.

Yn 2013 gweithiwyd gyda 25 o wirfoddolwyr a lleoliadau i ddarparu amrywiaeth o brofiad a hyfforddiant o rolau yn y swyddfa, i’r stordy a’r gwaith gosod ei hun. Eu nod yw darparu cyflogaeth sicr a chynaliadwy, gan weithio'n agos gydag aelodau'r tîm i ddatblygu eu sgiliau a'u gwybodaeth broffesiynol a phersonol.

Trwy Homelife maent wedi gallu cefnogi pobl i wneud eu tai yn gartrefi cynnes a chlud ac yn eu galluogi i ddewis carped fforddiadwy. Maent wedi ehangu'r ystod i gynnwys nid yn unig teils carped i’w hailddefnyddio ond hefyd carped sy’n fwy addas ar gyfer grisiau; ac yn ddiweddar datblygwyd techneg ganddynt i ddefnyddio darnau y gellir eu defnyddio ar gyfer hyn yn hytrach na’u taflu.

Yn ein digwyddiad 3 am 3 gwnaethom roi dros 5000m2 o deils carped, digon i carped bron i 300 o ystafelloedd o faint cyfartalog. Yn ein digwyddiad 3 am 3 gwnaethom roi dros 5000m2 o deils carped, digon i orchuddio bron i 300 o ystafelloedd o faint cyfartalog.

Ffôn : 0845 860 1261

www.findcarpettiles.co.uk

Porth, Rhondda Cynon Taf

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

E-bost: 
 
Enw: 
 
 
   

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl