Phoenix Community Furniture Scheme Ltd

Phoenix Community Logo

Elusen gofrestredig yw Cynllun Dodrefni Cymunedol Phoenix Cyf yn y Drenewydd a Llandrindod, sydd yn gweithredu trwy garedigrwydd a chymorth gwirfoddolwyr. Cesglir y rhoddion o ddodrefn gan Phoenix yn ogystal ag eitemau trydanol ac i'r cartref. Wedi'r casglu mae'r dodrefni yn cael eu glanhau, didoli, a phrofi gan staff cymwys cyn cael eu trosglwyddo i bobl sy'n byw ym Mhowys.

Mae Phoenix hefyd yn cynnig cyfleoedd hyfforddiant i bobl ifanc, y di-waith, pobl â phroblemau iechyd meddwl yn ogystal â'r sawl sydd am ddysgu sgiliau newydd. Cynigir hyfforddiant sydd wedi ei achredu gan rwydwaith coleg agored sydd yn darparu cymwysterau ymarferol i'r gweithle.

Ffôn: 01686 623336

Newtown, Powys

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

E-bost: 
 
Enw: 
 
 
   

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl