Tydfil Gallery Ltd

Nid gwneud elw yw unig ddiben Galeri Tydfil!

Er eu bod nhw am weld elw i fod yn hunangynhaliol, mae'r galeri am fod yn llewyrchus er mwyn buddsoddi mewn artistiaid!  Mae hyn yn golygu taw meini prawf pob gweithgaredd yw, “Pwy sy'n mynd i gael budd o hyn?”

Er eu bod nhw am greu swyddi – a gweld yr artistiaid yn datblygu i fod yn ymarferwyr proffesiynol llwyddiannus  – maen nhw am i’r artistiaid sydd yn byw ac astudio ym Merthyr Tudful fwynhau sefydlogrwydd a chymorth galeri sy’n eu cefnogi'n llawn ac sy’n fodlon i’w meithrin a'u hybu yn ystod eu taith tuag at yrfa lawrydd.

www.tydfilgallery.com

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

E-bost: 
 
Enw: 
 
 
   

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl