Ynghyd Ltd

Ynghyd logo

Sefydlwyd Ynghyd yn 2013 gan grŵp o unigolion sy'n gweithio i wella bywydau'r rhai sydd wedi eu hymddieithrio o'r gweithle a chymdeithas trwy anghenion anabledd neu ofal cymdeithasol.

Mae nifer o sefydliadau o gefnogaeth a noddwyr yn y gymuned Ynghyd, gan gynnig cefnogaeth di-elw i eraill megis mentrau micro a datblygu mentrau sy'n annog cynhwysiant cymunedol ledled Cymru. Mae Ynghyd yn fenter nid-er-elw sy’n helpu i adeiladu cymunedau cynhwysol a helpu'r rheini mwyaf ymylol mewn cymdeithas i gyflawni bywydau gwbl gynhwysol.

Maent yn arbenigo mewn creu cymunedau cynhwysol a darparu eu gwasanaethau trwy hyfforddiant, cyhoeddi, rhwydweithio a chydweithio â sefydliadau ac asiantaethau lluosog, fel datblygwr technoleg arloesol a darparwr gwasanaethau, gan ganolbwyntio ar y trydydd sector.

Ffôn: 01554 891775

www.ynghyd.org.uk

Kidwelly, Carmarthenshire

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

E-bost: 
 
Enw: 
 
 
   

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl