Leonard Cheshire Disability

 

Mae ystod gwaith Leonard Cheshire Disability gryn dipyn yn fwy eang na ddarparu gofal cymdeithasol.   Maent yn cefnogi pobl anabl i ddod o hyd i swydd ac i aros ynddi.  Tyfant hyder drwy gyngor, gwybodaeth a chyfarwyddyd, ac chwalant rwystrau trwy ddarparu mynediad i gyfrifiaduron efo adnoddau addas. 

 

Ffôn : 01633 422 583

www.leonardcheshire.org/home/wales 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

E-bost: 
 
Enw: 
 
 
   

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl