Ble i chwilio’n rhad ac am ddim am grantiau

Gwybodaeth am gyfleoedd ariannu sy’n prysur agosáu tuag at ddiwedd yr amser ymgeisio. Ymaelodwch – mae'n rhad ac am ddim! Cliciwch yma

Edrychwch hefyd ar ein taflenni gwybodaeth am gyllid:

Grantiau ar gyfer mentrau cymdeithasol

 

Grantiau ar gyfer mentrau hunangyflogedig

• Buddsoddi Cymdeithasol

• Gwasanaeth Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

• Gellir cadw eich chwiliadau – mae angen i chi gofrestru

• Cofrestrwch ar restr bostio CGGC yma

Cronfa ddata sy'n dangos grantiau gan arianwyr. Edrychwch ar y wefan am weminarau ar sut i ddefnyddio Grantnav 

Chwilio am gyllid, cadw manylion dethol a chreu hysbysiadau ar gyllid a chymorth i'ch busnes.

Gwybodaeth sydd hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer mentrau cymdeithasol. Bydd angen i chi gofrestru (yn rhad ac am ddim).

Amrywiaeth o grantiau ar gyfer cynhyrchu, ffilm, teledu, animeiddio, TG creadigol

Cofrestrwch am gylchlythyrau, a dilynwch X a Facebook eich CGS lleol

Cyllid ar gyfer unigolion a sefydliadau

 

Cysylltwch â ni os oes angen mwy o wybodaeth new gyngor arnoch

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl