Amdanom ni


Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yw'r Asiantaeth Cynnal Genedlaethol ar gyfer datblygu Cwmnïau Cymdeithasol ledled Cymru. Rydym wedi ymrwymo i greu cyfleoedd cyflogaeth i bobl ddifreintiedig drwy ddatblygu a chefnogi Cwmnïau Cymdeithasol yng Nghymru.

Beth yw Cwmni Cymdeithasol?

Mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn fusnes sydd wedi ymrwymo i greu cyfleoedd, cyflogaeth a hyfforddiant i bobl sydd yn cael anhawster wrth ymwneud â'r farchnad lafur. Math o Fenter Gymdeithasol yw Cwmni Cymdeithasol, sy'n tanysgrifio i'r gwerthoedd o Fenter, Cyflogaeth ac Ymgrymuso gweithwyr. Gan gyfuno masnach gyda chenhadaeth gymdeithasol, mae Cwmnïau Cymdeithasol yn cynnig gweithle cefnogol i bobl sydd - yn hanesyddol wedi cael hi'n anodd i ddod o hyd i waith. Mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru wedi ymrwymo i greu cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer pobl anabl ac eraill dan anfantais yn y farchnad swyddi, trwy ddatblygu a chefnogi Cwmnïau Cymdeithasol yng Nghymru. Ceisia Cwmnïau Cymdeithasol Cymru cefnogi, hyrwyddo ac ymgymryd gyda sefydliadau ym mhob sector ledled Cymru mewn modd cydweithredol.

Gwerthoedd Craidd - Menter, Cyflogaeth ac Ymgrymuso

Menter

Busnesau sy'n cyfuno cyfleoedd masnachol gyda chenhadaeth gymdeithasol yw Cwmnïau Cymdeithasol, sy'n ceisio gweithio mewn modd cefnogol yn hytrach nac ond ymwneud gyda phrosiectau hollol fasnachol.
 

Cyflogaeth

Gweithleoedd cefnogol lle mae'r amgylchedd gwaith yn un sy'n darparu'r holl weithwyr gyda chymorth, cyfleoedd a gwaith ystyrlon sy'n briodol i'w gallu.
 

Ymgrymuso

Mae Cwmnïau Cymdeithasol yn ymroddedig i integreiddio pobl anabl sydd dan anfantais yn y sector cyflogaeth mewn modd economaidd a chymdeithasol. Yn allweddol i'r perwyl yma yw ymgrymuso economaidd wrth dalu cyflogau sy'n deg yn y farchnad gyfoes i bob gweithiwr.
 

 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

E-bost: 
 
Enw: 
 
 
   

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl