Ariannu

Tae gan yr adran hon wybodaeth ac awgrymiadau am wahanol fathau o gyllid, help gydag ystyron geiriau y mae cyllidwyr yn eu defnyddio, a sut i wneud ceisiadau ariannu gwell.

Rhoddion

Rhoddion, digwyddiadau codi arian, ariannu torfol, nawdd.

Mae arian anghyfyngedig ar gael. Gwariwch fel bod modd ateb eich nodau cymdeithasol.

 

Grantiau

Ymddiriedolaethau a sefydliadau elusennol, Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, llywodraeth e.e. Llywodraeth Cymru.

Arian cyfyngedig yn bennaf, ar gyfer prosiect neu weithgaredd penodol.

 

Contractau

Gwerthu nwyddau a gwasanaethau i awdurdodau lleol, asiantaethau llywodraethol a busnesau eraill.

Arian cyfyngedig - rhaid i chi gyflawni'r canlyniadau neu'r newidiadau a gytunwyd.

 

Y Farchnad Agored

Gwerthu i'r cyhoedd yn ehangach: e.e. aelodaeth, gwerthu nwyddau / gwasanaethau, nawdd.

Heb gyfyngiad; rydych chi'n penderfynu sut i ail-fuddsoddi yn ôl yn y busnes neu'r gymuned.


 

Gall atynnu arian i'ch menter fod yn gymysgedd, neu'n sbectrwm, o wahanol fathau o incwm:

Mae yna hefyd:


• Buddsoddiad cymdeithasol – benthyciadau neu gymysgedd o fenthyg/ grantiau

 

• Incwm buddsoddi – llog neu gyfranddaliadau o arian a fuddsoddwyd

 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl