Aelodau

Pam prynu o Gwmni Cymdeithasol?

Pam prynu o fenter gymdeithasol sydd â gwerthoedd Cwmnïau Cymdeithasol cadarn?

Yn syml, oherwydd eich bod yn prynu nwyddau a gwasanaethau o safon gan fusnesau sy'n angerddol am:

  • Cydraddoldeb - gan gynnwys, gwerthfawrogi a chefnogi staff, gwirfoddolwyr a hyfforddai
  • amgylchedd – lleihau gwastraff, ailddefnyddio, ailgylchu 
  • Cymuned – cyfrannu at yr economi leol a bywyd cymunedol
 

Straeon ein Haelodau

 

      

      

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl