Slide background

Yn eich helpu chi i adeiladu busnes moesegol,
cynaliadwy ac ecogyfeillgar a fydd yn denu
llawer mwy o gleientiaid!
Read More

 
Slide background

Ymunwch â'n rhwydwaith cwmnïau cymdeithasol i dderbyn
contractau tendr, cyfleoedd cyflogaeth, cymorth
marchnata yn ogystal â'r cyfle i hysbysebu i'n haelodau!
Read More

 
Slide background

Gallwn helpu eich sefydliad gyda unrhyw beth
o 'TUPE' i lywodraethu neu gynllunio busnes i
gyfleoedd ariannu - cysylltwch â ni!
Read More

 
Slide background

Gallwn hyd yn oed helpu eich sefydliad i
greu amgylchedd gwaith sy'n gefnogol i'ch
gweithwyr - ffoniwch ni heddiw!
Read More

 

 

Menter, Cyflogaeth, Grymuso

Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yw'r Asiantaeth Cynnal Genedlaethol ar gyfer Datblygu Cwmni Cymdeithasol. Rydym wedi ymrwymo i greu cyfleoedd cyflogaeth i bobl ddifreintiedig drwy ddatblygu a chefnogi Cwmnïau Cymdeithasol yng Nghymru. Rydym hefyd yn helpu busnesau ac awdurdodau lleol gyflawni statws Cwmnïau Cymdeithasol er mwyn elwa o fod yn gyflogwyr cefnogol. Gennym brofiad heb ei ail mewn busnes, marchnata, y gyfraith, rheoli prosiectau, caffael and chyllid, felly o ystyried yr holl wybodaeth yma; rydym ni wir yn y man iawn i helpu eich mudiad chi!
 
Social Firms Wales Consultancy
Social Firms Wales Support
Social Firms Wales Specialist Consultancy
Social Firms Wales Goods & Services

Mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn gweithio gydag ystod eang o gleientiaid ac felly'n deall y tirlun cymdeithasol, a pha mor bwysig yw hi i gael y cymorth iawn ar yr adegau iawn.

Read More
 

Mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn gweithio gyda llawer o sefydliadau: o'r newydd-ddyfodiaid i awdurdodau lleol, ac wedi ennill profiad helaeth ym mhob agwedd o ddatblygu Cwmnïau Cymdeithasol.

Read More
 

Mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn gallu cefnogi eich sefydliad ar lawr gwlad drwy ddarparu mentora ymarferol wyneb-yn-wyneb, goruchwyliaeth strategol a chyngor masnachol.

Read More
 

Mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn awyddus i'ch helpu chi arbed amser drwy ddarparu detholiad o aelodau perthnasol i ddatblygiad eich busnes neu Gwmni Cymdeithasol.

Read More
 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

E-bost: 
 
Enw: 
 
 
   

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl