Menter, Cyflogaeth, Grymuso

Mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn cefnogi unigolion a sefydliadau i ddatblygu mentrau sy' rhoi tegwch wrth galon eu harfer cyflogaeth. Rydyn ni eisiau Cymru ffyniannus lle mae gan bob person fynediad at waith, a chyfleoedd lle maen nhw'n teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, eu cynnwys, a ble y maen nhw'n teimlo'n ddefnyddiol. 

Pwy Rydym
yn Cefnogi


Rydym yn gweithio gydag unrhyw un sydd eisiau mabwysiadu egwyddorion cwmnïau cymdeithasol.

 

DARGANFOD MWY

Sut Gallwn
Eich Helpu


Rydym yn gweithio gyda chi i ddarparu'r cymorth y mae angen arnoch tra bod ei angen, han gynnwys archwiio syniadau newydd, sut i gadw momentwm a thyfu busnes.

DARGANFOD MWY

Straeon ein
Haelodau


Cyfle i ddysgu o brofiad aelodau o gychwyn a rheoli eu mentrau. 

DARGANFOD MWY

Prynu Gan
Ein Haelodau


Nwyddau a gwasanaethau ledled Cymru gan gynnwys caffis, dylunio gwe ac argraffu, hyfforddiant, crefftau, cylchoedd, anrhegion, cynnyrch fferm, carped, papur a llawer mwy!

DARGANFOD MWY

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl