Aelodaeth

Sut i Ymuno

Mae pob aelodaeth yn rhad ac am ddim. - Neidio i ffurfio

Aelodaeth Lawn

  • unrhyw un sy'n creu busnes ar gyfer pobl sydd wedi profi gwahaniaethu dros amser
  • unrhyw un hunangyflogedig sydd wedi profi gwahaniaethu dros amser

Aelodaeth Busnesau Cefnogol

  • Busnesau cyflogaeth gefnogol ble mae 30% neu fwy o’r gweithlu ag anabledd neu wedi dioddef gwahaniaethu

Aelodaeth Gysylltiol

  • y rhai sydd â diddordeb yn natblygiad busnesau sy'n gweithio i werthoedd ac egwyddorion Cwmnïau  Cymdeithasol cadarn

Aelodaeth Sector Cyhoeddus

  • Cyrff yn y Sector Cyhoeddus sydd â diddordeb mewn datblygu a mabwysiadu gwerthoedd ac egwyddorion Cwmnïau Cymdeithasol cadarn.
 

 

Ffurflen gais

Strwythur Cyfreithiol y Sefydliad

Mae fy musnes yn cefnogi
Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl