Ministry of Life CIC

Mae’r ‘Ministry of Life’ wedi bod yn gweithio gyda phobl ifanc yn Ne Ddwyrain Caerdydd  sydd fel arall yn anodd i'w cyrraedd trwy ddarparu cerddoriaeth a chelfyddydau yn y maes ieuenctid ers 2008.   Yn ystod y cyfnod hwn maent wedi darparu 74 o ddigwyddiadau cymunedol, miloedd o weithdai arbenigol, clybiau ieuenctid hyd at  7 gwaith yr wythnos ac wedi achredu dros 170 o bobl ifanc.  Maent hefyd wedi gweithio’n llwyddiannus gyda rhwydwaith rheilffyrdd Network Rail yn ardal Sblott ble o ganlyniad mae’r torgyfraith tresmasu wedi cwympo o’r 3ydd man gwaethaf I’r 35fed.  Maent yn gweithio gyda 100-120 o bobl ifanc bob wythnos gan gynnwys pobl leol a Roma o’r Undeb Ewropeaidd.

 

Facebook page

Dim rhif ffôn; email info@ministryoflife.co.uk

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

E-bost: 
 
Enw: 
 
 
   

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl