Aelodau

Community Furniture Aid

Mae CFA [Community Furniture Aid] yn elusen  wedi ei reoli a’i lywio gan dîm bychan ymroddedig o wirfoddolwyr sy’n darparu dodrefn i gartrefi pobl ar yr incwm iselaf yn ein cymunedau.  Dyma elusen sy’n tyfu, ac yn cydweithio’n agos gyda Byddin yr Iachawdwriaeth, Dechrau’n Deg, gwasanaethau cymdeithasol, Cymorth i Ferched Cymru, y Gwasanaeth Carchardai a chyn-bersonél y lluoedd arfog.

Rhoddion neu gyfraniadau ydy’r dodrefn, sydd angen bod yn lân ac yn ddiddifrod er mwyn creu cartref cyfforddus i'r rhai na allant brynu nwyddau newydd sbon, na hyd yn oed eitemau ail-law o siopau.

Tel: 07597 317338

Bridgend

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl