Aelodau

All Wales People First

Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan ydy llais unedig grwpiau hunan-eiriolaeth a phobl gydag anableddau dysgu yng Nghymru.

Mae Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yn sefydliad ar gyfer, ac arweinir gan, dynion a merched gydag anableddau dysgu. Mae’n unigryw yng Nghymru gan mai dyma’r unig sefydliad cenedlaethol arweinir gan aelodau sydd yn cynrychioli lleisiau dynion a merched gydag anabledd dysgu.

Mae Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yn cael ei lywio gan Gyngor Cenedlaethol o aelodau, sydd yn cael eu hethol ar lefel lleol drwy’r 22 ardal awdurdodau lleol ledled Cymru.

Mae’r Cyngor Cenedlaethol yn sicrhau bod pobl ag anableddau dysgu yn cael eu cynnwys fel dinasyddion gweithgar yng nghymdeithas Cymraeg

allwalespeople1st.co.uk

Newport

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl