Aelodau

Antur Waunfawr

Antur Waunfawr logo

Mae Antur Waunfawr yn fenter gymdeithasol blaenllaw a sefydlwyd yn 1984 sy'n cynnig cyfleoedd gwaith a hyfforddiant i bobl ag anableddau dysgu yn eu cymuned eu hunain. Ceir amryw o gyfleoedd o siop grefftau a chaffi i ailgylchu dodrefn a dillad (gweler y wefan am fanylion llawn).

Mae’r Antur yn teimlo’n gryf iawn am ddatblygiad personol i bawb.Mae datblygiad personol yn broses gydol oes. Mae’n ffordd i bobl asesu eu sgiliau a’u rhinweddau, i ystyried eu nodau mewn bywyd ac i osod nodau er mwyn gwireddu a gwneud y mwyaf o’u potensial.

Dyna pam maent yn cynnig bob math o gyfleoedd datblygu i’r unigolion sy’n derbyn ein gwasanaeth, megis Cymorth Cyntaf, Hylendid Bwyd, teithio annibynnol ar Gludiant Cyhoeddus, Codi a Chario a llawer mwy.

Darperir cyfleoedd sy'n cyflawni ystod eang o anghenion:

• Unigolion medrus tu hwnt sydd ag anableddau dysgu
• Unigolion ag anghenion cymedrol a sgiliau penodol
• Gwasanaeth therapiwtig newydd ar gyfer unigolion ag anghenion lluosog
• Cyfleoedd cymdeithasol, hamdden a gwyliau

Cyfleoedd gwaith

• Mae amrywiaeth o gyfleoedd gwaith, gan gynnwys cyflogaeth mewn gofal, ailgylchu, rheoli a gweinyddu.
• Profiad gwaith i ddisgyblion uwchradd ysgol, colegau lleol, myfyrwyr prifysgol ac ysgolion arbennig.
• Cyfleodd gwirfoddoli, myned ui i’r farchnad lafur a dychwelyd i’r gwaith i oedolion.

Ffôn: 01286 650721
 www.anturwaunfawr.org

Caernarfon, Gwynedd

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl