Aelodau

ASD Rainbows

Mae A.S.D. Rainbows yn elusen newydd sydd am gefnogi plant ag Awtistiaeth a'u teuluoedd trwy ddarparu ymyrraeth gynnar ar gyfer plant ifanc. 

Daeth i'r sylw bod yna ddiffyg darpariaeth addas ar gyfer plant cyn-ysgol sydd ar y sbectrwm awtistig, ac felly mae A.S.D. Rainbows yn ceisio llenwi'r bwlch. Mae'r gap yma yn mewn gwasanaeth hefyd wedi'i nodi fel pryder mawr gan weithwyr iechyd proffesiynol, gweithwyr cymdeithasol a rhieni.  

Bydd yn darparu "therapïau ymyriad cynnar" wedi'u teilwra ar gyfer anghenion pob plentyn unigol ac yn eu cefnogi i gyrraedd eu potensial.  

07812 102178

www.asdrainbows.co.uk

Aberdare, RCT

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl