Aelodau

Aubergine Café and Events C.I.C

 

Mae Caffi Aubergine yn weledigaeth tîm bach o oedolion awtistig i rymuso pobl awtistig eraill drwy amgylcheddau hygyrch ac arferion gwaith arloesol trwy ddarparu bwyd o ffynonellau moesegol, maethlon a fforddiadwy sy'n seiliedig ar blanhigion i bobl leol yn y gymuned ehangach.

 

Mae Aubergine yn cael ei weithredu gan staff awtistig; o'r staff cegin a llawr i'r gweinyddwyr a chyfarwyddwyr. Maent yn gweithredu polisïau cadarn o allgymorth a chynhwysiant, nid yn unig gyda'r gymuned awtistig, ond y rhai y maent hefyd yn uniaethu â hwy, megis grwpiau Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol a Phobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig.

 

Mae eu model busnes yn ymwneud â dod o hyd i ddatrysiadau er mwyn galluogi pobl awtistig i gael mynediad at waith a'i chynnal, trwy ddylunio amgylchedd gwaith lle y gallant nodi problemau a'u datrys yn gynnar, neu lle caiff materion a nodwyd yn y gweithle yn gyffredin eu hosgoi o'r cychwyn cyntaf.

www.auberginecafe.co.uk

[email protected]

Clare Street, CardiffCadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl