Aelodau

Autism Life Centres CIC

 

Menter newydd ydy Canolfannau Awtistiaeth Life Centres CIC sydd am ddarparu mynediad i wasanaethau dydd heriol, cefnogol ac ystyrlon i oedolion ifanc sydd ag awtistiaeth yn Rhondda Cynon Taf. Bydd y canolfan newydd yn canolbwyntio ar sgiliau bywyd a hybu mynediad i wasanaethau yn y gymuned.

Fe fydd Canolfannau Bywyd ALC yn galluogi oedolion ifanc, sydd ag awtistiaeth i weithio gyda'i gilydd a datblygu eu sgiliau cyfathrebu a chymdeithasol. Bydd eu rhaglen gwaith yn cynnwys cysylltu ag ymgysylltu gyda - a rhyngweithio o amgylch - cysyniadau a gweithgareddau sy'n bleserus ac yn ystyrlon, mewn amgylchedd sy'n ddiogel, yn gefnogol ac yn meithrin hunanhyder.

Bydd Canolfannau Bywyd ALC yn cynnig gwasanaeth hyblyg i unigolion; a’r gefnogaeth sy'n cael ei chynnig yn unol ag anghenion a chryfderau pob unigolyn.

07968 585811

www.autismlifecentres.co.uk

Rhondda Cynon Taf

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl