Aelodau

Autistic Skills Development and Employment Support CIC

Mae Cwmni Buddiannau Cymunedol ASDES yn dîm o weithwyr proffesiynol, gan gynnwys asesydd, seicolegydd, hyfforddwyr gyrfaoedd, cwnselwyr, ac ymgynghorydd ar gyfer Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistig (ASA). Maen nhw wedi bod yn helpu pobl sydd ag awtistiaeth ddod o hyd i swyddi ers 2010.

Eu blaenoriaeth yw cleientiaid, sydd wrth galon eu hymdrechion. Y cam allweddol cyntaf yw asesu’r anghenion a dymuniadau cyflogaeth yn drylwyr.

Gallent gefnogi ymgeiswyr gydag asesiadau, proffil galwedigaethol, lleihau straen, darganfod swyddi, hyfforddiant a nifer o bethau eraill. Maen nhw hefyd yn gweithio gyda chyflogwyr sydd â gweithwyr ag ASA sydd angen eu cefnogaeth er mwyn cadw eu swydd.

Rhif ffôn: 07519834584

asdes.org.uk

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl