Aelodau

Barod CIC

Barod CIC

 

Cwmni Buddiannau Cymunedol newydd ac arloesol yw Barod yn y maes hyfforddiant a rhannu gwybodaeth.

Mae'r perchnogion a'r gweithlu yn gymysgedd cyfartal o bobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl.

Crëwyd Barod yn sgil gwaith y mudiad Pobl yn Gyntaf yng Nghymru.

Ffôn: 07944 392053

www.barod.org

Carmarthenshire

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl