Aelodau

Bawso

 

Mae BAWSO yn cefnogi pobl o gefndiroedd Du a Lleiafrifoedd Ethnig sy'n cael eu heffeithio gan gam-drin domestig a mathau eraill o gam-drin, gan gynnwys Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod, Priodas dan Orfod, a Masnachu Pobl. Ar hyn o bryd mae BAWSO yn cynnal 25 o brosiectau sy'n cefnogi dros 6,000 o bobl bob blwyddyn yng Nghymru trwy ddarparu llochesi pwrpasol, tai diogel, a Chynlluniau Allgymorth ac Ailsefydlu a Chymorth Arnofiol helaeth. Maent yn darparu cymorth, cyngor a gwybodaeth o’u swyddfeydd yng Nghaerdydd, Merthyr Tudful, Casnewydd, Abertawe a Wrecsam.

bawso.org.uk 

Llinell Gymorth 0800 7318147

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl