Aelodau

BeeFree

BeeFree 

Gweledigaeth Beth yw i agor gofod cymunedol sy’n darparu bwyd, diod a choffi barista.  Yr amcan yw, i greu amgylchedd anffurfiol, cyfforddus ble mae cwsmeriaid yn gallu bwyta, yfed a bod.  O bosib, buasai'n Gwmni Buddiannau Cymunedol, yn cyflogi pobl sy'n gadael y carchar neu sydd wedi profi digartrefedd, gan helpu'r rheiny sydd fwyaf pell o'r farchnad lafur i ddysgu sgiliau mewn lletygarwch i'w helpu i ddychwelyd i'r gwaith. Gwyliwch y gofod! 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl