Aelodau

Caia Park Partnership Ltd

CPP Logo

 

Sefydliad a arweinir gan y gymuned lleol o gwmpas Parc Caia yn Wrecsam yw Partneriaeth Parc Caia Park Partnership Cyf (CPP); sydd yn fenter gymdeithasol, elusen gofrestredig ac yn gwmni cyfyngedig drwy warant.

Mae Partneriaeth Parc Caia yn gweithio gydag unigolion, cymunedau a sefydliadau partner ym Mharc Caia ac ar draws Wrecsam er mwyn darparu gweithgareddau, gwasanaethau a chyfleusterau sy'n diwallu anghenion pendant. Gan y Bartneriaeth gwreiddiau dwfn yn y gymuned ac mae’r uchelgais o alluogi pobl a chymunedau i gyflawni eu potensial yn sail i bob dim maent yn ceisio cyflawni.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae Partneriaeth Parc Caia Park Partnership Cyf wedi blaenoriaethu datblygiad mentrau cymdeithasol sy'n cynnig cyfleoedd gwasanaethau, hyfforddiant, gwirfoddoli a chyflogaeth; gan gynnwys Ailgylchu WRex, Hyfforddiant ac Ymgynghori Advance, Bwffe Gorau Best Buffets, Crefftau Caia, Meithrinfa Ddydd Sparkles a ‘Phryd ar Glud’ sydd hefyd yn cynhyrchu incwm ar gyfer y bartneriaeth.

Ffôn: 01978 310984

www.caiapark.org

Caia Park, Wrexham

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl