Aelodau

Castlelands Community Centre

DIC Dev Tst Castlelands Community Centre

Rheolir Canolfan Gymunedol Castleland Community Centre gan Gymdeithas Gymunedol Castleland. Mae hefyd yn gartref i'r elusen ac ymddiriedolaeth datblygu gwasanaethau galw heibio The Drop in Centre Development Trust.

Elusen gofrestredig yw Cymdeithas Gymunedol Castleland Community Centre sy'n ymgymryd â rheolaeth y ganolfan yn ogystal â darparu gwasanaethau megis llogi preifat a chefnogaeth barhaus i grwpiau defnyddwyr ac ystod o sefydliadau o fewn y gymuned yn ehangach.

Eu nod yw cynorthwyo eu trigolion a defnyddwyr eraill y ganolfan trwy ddarparu cyfleuster lleol sy'n hygyrch ac yn fforddiadwy i'r gymuned.

Ffôn: 01446 701285
www.dicdevelopmenttrust.com

Barry, Vale of Glamorgan

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl