Aelodau

Cardiff Cycle Workshop Ltd

 

Sefydlwyd Gweithdy Beicio Caerdydd i hyrwyddo manteision seiclo drwy addysg a rhannu sgiliau, ac erbyn hyn ganddynt weithdy arobryn sy'n cynnig beiciau fforddiadwy ac atgyweiriadau i'r gymuned.

Eu prif nod yw sicrhau bod seiclo'n hygyrch i bawb yn y gymuned. P'un a oes angen cludiant rhad ar fyfyrwyr i ddarlithoedd ac yn ôl, neu os ydych am gadw i symud wedi ymddeol, gallent eich helpu i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch.

Mae eu cynllun ailgylchu yn caniatáu iddynt werthu beiciau dibynadwy o safon am ffracsiwn o bris set newydd sbon o olwynion, ac mae eu staff a'u gwirfoddolwyr cyfeillgar yn sicrhau bod dysgu edrych ar ôl beic yn brofiad hwyliog a chroesawgar.

www.cardiffcycleworkshop.org.uk

02920 616 783

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl