Aelodau

Cardiff Salad Garden

Mae Cardiff Gardd Salad Caerdydd yn fenter gymdeithasol ddielw sy'n cyfuno tyfu a gwerthu dail salad ffres gyda gweithio â grwpiau o unigolion difreintiedig o Gaerdydd a'r cyffiniau.

Wedi'i leoli ym Mharc Bute, un o barciau mwyaf canolog Caerdydd, maent yn defnyddio tŷ gwydr yn yr Ardd Furiog i dyfu'r cynnyrch.  

Yn y tŷ gwydr maent yn cynnig sesiynau garddio sy'n addysgu pobl am fwyd, yn ogystal â datblygu sgiliau garddwriaethol; gweithio ar feithrin hyder, gwella sgiliau cymdeithasol, iaith a hybu iechyd meddwl cadarnhaol a chydlyniant cymunedol. Maent yn gweithio nid yn unig gyda cheiswyr lloches, ffoaduriaid, unigolion â phroblemau iechyd meddwl a phobl sy'n adfer wedi camddefnyddio sylweddau, ond hefyd gyda grwpiau difreintiedig eraill o fewn y ddinas.

www.cardiffsaladgarden.co.uk

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl