Aelodau

Choose2reuse CIC

       

 

 

 

Mae Cwmni Buddiannau Cymunedol Choose2Reuse yn darparu gwasanaethau casglu llawn ar gyfer mudiadau elusennol ledled de a gorllewin Cymru, ac yn mynd â nwyddau diangen y Deyrnas Gyfunol a'u cludo dramor; sydd nid yn unig yn lleihau faint o wastraff sydd yn tirlenwi ond hefyd yn cynnig ail fywyd i bethau, sef y modd orau o ailgylchu.

Mae unrhyw elw i Choose2Reuse yn mynd yn syth yn ôl i'r gymuned leol gan greu swyddi i'r rhai sydd bellaf o'r farchnad lafur, ac addysg i ysgolion y sir am bwysigrwydd lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu.

 

www.choose2reuse.co.uk

07599 038 388  /  07868 422 188

Llanelli, Carmarthenshire

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl