Aelodau

Community Murals CIC

 

 

Cwmni Buddiannau Cymunedol yw Community Murals a sefydlwyd gan Andrew Bolton, sydd â dros 30 mlynedd o brofiad o weithio gyda phobl o bob oed a chefndir - gan gynnwys pobl ar gyrion cymdeithas - i greu celf o ansawdd uchel ar gyfer mannau cyhoeddus.

Maent yn CBC cyfeillgar, hamddenol a ganddynt enw da am broffesiynoldeb.  Credant y dylai celf fod yn hwyl ac yn hybu hyder pawb, a gall hynny arwain at gymunedau mwy cydlynus ac adfywio mannau cyhoeddus.

Maent yn gweithio'n galed bob amser i sicrhau bod eu gweithdai yn hygyrch i bawb, beth bynnag fo'u gallu addysgol neu gorfforol, a pha bynnag eu hyder artistig.

www.communitymurals.org.uk

RCT

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl