Aelodau

Pigtown Theatre Company

Pigtown Theatre Co

 

Mae Cwmni Theatr Pigtown yn angerddol am bwysigrwydd y celfyddydau mewn ysbrydoli pobl ifanc i fod yn unigolion llawn hyder a dychymyg. Maent yn darparu gweithdai wedi eu teilwra sy'n seiliedig ar ddrama i gefnogi a chyfoethogi profiad dysgu pob disgybl. Oddi ar y peg neu wedi'u teilwra; mae eu gweithdai wedi eu cynllunio i herio ac ysgogi'r dychymyg.


Nid yn unig yw Cwmni Theatr Pigtown yn darparu gweithdai prif ffrwd, ond hefyd maent wedi treialu Ynys y Storïwr ar gyfer pobl ag anghenion dysgu ychwanegol llwyddiannus.

Comisiynwyd y prosiect preswyl yn wreiddiol gan y Gwasanaeth Seicoleg Addysg a Chelfyddydau Mynegiannol Conwy yn yr Adnodd Iaith a Lleferydd yn Ysgol Deganwy.

Maent hefyd yn darparu gwasanaethau i oedolion ac wedi datblygu 'Mantell Arbenigol' ar gyfer Gwasanaethau Oedolion Conwy. "Mae drama yn arf gwerthfawr wrth weithio gyda phobl sydd ag anghenion dysgu ychwanegol gan y gallant fynegi syniadau, mynd i'r afael â sefyllfaoedd real neu ddychmygol ac yn datblygu sgiliau mewn amgylchedd rheoledig creadigol"

[email protected]

www.pigtown-theatre.co.uk

Based in North Wales

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl