Aelodau

Digwyddiadau Sbarc CIC

Digwyddiadau Sbarc CIC

Eu nod yw annog pawb i fwynhau, cymryd rhan a bod yn rhan o weithgareddau hamdden cymunedol ar Ynys Môn a thu hwnt; er mwyn teimlo'n hyderus wrth ymweld â lleoliadau amrywiol gan wybod y byddant yn cael eu croesawu gyda darpariaeth a dealltwriaeth.

Credant yn gryf y gall ffyrdd o fyw fod yn drawsnewidiol, ac y gallent gyfoethogi bywydau pobl mewn sawl ffordd:

• Dod â chymunedau ynghyd
• Creu ymdeimlad o le a bywiogrwydd i'n trefi
• Hyrwyddo amrywiaeth
• Gwella llesiant
• Hyrwyddo cyrchfannau i farchnadoedd newydd.

Mae'r 'Bunt Borffor' yn cynrychioli pŵer gwario £249 biliwn y gymuned anabl bob blwyddyn i fusnesau'r Deyrnas Gyfunol

www.piws.co.uk

Anglesey

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl